1-7 września 2023

STWÓRZ Z NAMI II OUTFILM POZNAŃ FESTIVAL!

Ruszamy z kompletowaniem zespołu osób wolontariackich, z którymi stworzymy niezapomniane wspomnienia i wywołamy masę uśmiechów podczas II edycji festiwalu. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które są otwarte na różnorodność i wyzwania, cechujące się komunikatywnością, zaangażowaniem i empatią. Zależy nam na tym, aby nasza współpraca przebiegała w przyjemnej atmosferze i była też czasem wspólnej celebracji. Więc wszystkie ręce na queerowy pokład i zgłaszajcie się na wolontariat!

Na Outfilm Poznań Festival osoby wolontariackie będą potrzebne do obsługi widza festiwalowego i gości festiwalu. Na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym zostanie ustalony wraz z Waszym koordynatorem harmonogram pracy na festiwalu.

Szczegóły pracy osoby wolontariackiej zostaną określone na spotkaniu organizacyjnym oraz w umowie o wolontariat. Osoba wolontariacka może zgłosić się po zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Aby zgłosić się do zespołu wolontariackiego, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie aktywny do 24 sierpnia 2023r. 

Przesłanie wypełnionego formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na staż. Po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami, wyślemy wyniki rekrutacji drogą mailową dnia 25 sierpnia 2023r. 


ZGŁOSISZ SIĘ POD TYM LINKIEM.

udostępnij: