1-7 września 2023

kontakt

Jakub Mróz

program
jakub.mroz@outfilm.pl
+48 515 270 800

Joanna Lipiecka

PR i promocja
joanna.lipiecka@outfilm.pl
+48 787 543 006

podmiot odpowiedzialny

Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-838 przy ul. Wrocławskiej 21/18a zarejestrowana Sądzie Rejonowym – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900 Kapitał zakładowy 5000 zł,